Slabikář pro dospělé žáky

Zvukové a videonahrávky ke Slabikáři pro dospělé žáky najdete na této stránce. Učebnici sepsali zkušení speciální pedagogové, dr. Eva Mrázová z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí a doc. Leoš Středa z Karlovy univerzity v Praze.

Slabikář_pro_dospělé_žáky_Dr.Středa_Mrázová

Slabikář pro dospělé žáky není slabikářem v pravém slova smyslu. Neučí číst děti, ale postižené dospělé  žáky, kteří přicházejí do školy z domovů se zvláštním režimem či domovů se zdravotním postižením. Žáci neslabikují. Učebnice využívá metody čtení celých slov, které se u nás trochu nešťastně říká globální metoda čtení. Ve světě je označována jako Whole Words Reading Method, v německy mluvících zemích jako Ganzwortmethode.