Poezie a povídky

Básně dnes ztrácejí body u mladé generace. Souvisí to s digitální demencí? Vyklikávají si mladí lidé mozek, jak tvrdí německý neurovědec Manfred Spitzer? Krásně to vyjadřuje báseň Look up od Garyho Turka: Jsme generace idiotů, chytrých telefonů a hloupých lidí. Prozřel však někdo díky této krásné básni mladého britského autora? 

Poezii pomáhalo zhudebnění. Kainarovy verše v podání Vladimíra Mišíka či Karla Plíhala, Štěstí měl i Václav Hrabě nebo básník Jáchym Topol, jehož brácha hraje ve skupině Psí vojáci. Skupina Hmm,.. zhudebnila dokonce i těžkou poezii Antonína Sovy, ale i básně Nerudy, Šrámka, Wolkera, Halase, Hrubína, Ortena, Kainara či Seiferta. A básničky Jiřího Žáčka zhudebnila dětská skupina Pastelky. Poslouchají se dodnes, i když vznikly před čtvrtstoletím.

Poslech audia je nápad, jak si ale můžete užít básně i recitované. Mnohdy nebývá snadné se složitými verši pročíst až k závěru. Poslech poezie zprostředkované umělcem, recitátorem je  ideální formou, jak se s klasickou poezií seznámit. Níže si můžete rozkliknout odkaz například na Shakespearovy Sonety, či Erbenovu Kytici.  Ale i na zmiňovaného Garyho Turka nebo české Pastelky s Žáčkovými básničkami.

William Shakespeare – Sonety
Karel Jaromír Erben – Kytice
Gary Turk – Look up
Jiří Žáček