Košíkářství

Košíkářství je obor, …

Přehled nejčastěji užívaných materiálů v košíkářství

Košíky jsou vyráběny po celém světě Jejich styl a tvar je ovlivňován především materiálem, který v dané oblasti roste V Africe, kde je dostatek palem a trávy,jsou košíky většinou vyráběny technikou splétání do copů, spirálovou technikou nebo proplétáním do vazby. V Evropě se na výrobu proutěného zboží tradičně používá vrbové proutí Jiné tradiční domácí materiály: různé druhy dřeva naštípané na loubky, které používáme buď jako kostru koše, nebo k výrobě loubkových košů Orobinec – vodní a bahenní rostlina, užití: košíky, kabely, papuče, klobouky apod. Sláma – je využívána především k pletení proužků, které jsou následně sešívány dohromady a slouží k výrobě klobouků nebo lehkých košíků, ošatek. Kukuřičné šustí – plete se z obalů klasu kukuřice,výrobky: panenky, ale i ošatky, krajově i větší nádoby Zahraniční materiál: Ratan, pedig – tropické ostrovy a poloostrovy Jihovýchodní Asie a jižních moří, pedig se užívá při práci v dílně Získávání materiálu Materiál dnes můžeme běžně koupit ve specializovaných obchodech a na internetu (ušetří se čas i námaha) Vlastní vypěstovaný materiál (materiál, který košíkář sám vypěstuje, finanční úspora, kvalita a druh odpovídá vlastní potřebě) Vlastnosti přírodních materiálů: Pěkná struktura a barva Příjemné na omak Vhodně doplňují interiér V domácnosti jsou praktické Jsou lehké a pevné Výrobky vyrobené z přírodních rostlinných materiálů již nepotřebují žádné další okrasné úpravy. Jejich krása vyniká již samotným materiálem a jeho precizním zpracováním. Jsou nejen krásné, ale i účelné. U přírodního materiálu určeného k pletení hodnotíme především: Pevnost Ohyb Kroucení Tvar a délku vzrůstu Tvrdost Štípatelnost Barvu Každý zpracovatel musí dobře znát materiály, se kterými pracuje, materiál musí umět posoudit tak, aby odpad byl co nejmenší. Kontrolní otázky Jaká je tradiční rostlina pro pletení proutěného zboží v Evropě? Jaké znáš výrobky z vrbového proutí? Jaké znáš domácí materiály, které se používají v košíkářství? Jaké výrobky ze slámy znáš? Co je to kukuřičné šustí? Kde se pěstuje ratan? Jak se jmenuje materiál, se kterým jste dosud pracovali na dílně? Je pedig domácí nebo zahraniční materiál? Čím vynikají přírodní materiály pro pletení? Co u přírodního materiálu pro pletení především hodnotíme?

Vrba v krajině

V našem mírném pásu je přirozený výskyt vrby především jako součást lužního lesa. Její výskyt je však i v horských oblastech, Jedná se o odolnější druhy vrb. Pro výskyt vrby v krajině u nás měl rozhodující vliv rozvoj košíkářství. Košíkářství neřemeslné – využívá volně rostoucí vrby, které košíkář pravidelně seřezává. Takto se tvaruje stromová forma vrby. Košíkářství řemeslné – větší spotřeba vrbového proutí, vysazování vrby, zakládání prutníků (vrboven). Pruty vrby se sklízí u země a pěstuje se keřovitá forma vrby.

Vliv a význam rostlin užívaných v košíkářství na krajinu

základním materiálem užívaným v košíkářství jsou přírodní rostlinné materiály vrbové proutí – VRBA (lužní les, umělá výsadba podél vodních toků, prutníky, vrbovna) OROBINEC (vodní a bahenní rostlina) žitná sláma – ŽITO (obilí, obilný lán) kukuřičné šustí – KUKUŘICE (pole kukuřice) dřevěné loubky – STROM (les) Vrba může být součástí lesa (lužní les) je vysazovaná podél vodních toků (kořeny zpevnění břehy řek a potoků, zároveň slouží jako úkryt pro živočichy, kteří u břehu) pokud jsou tyto vrby pravidelně každý rok seřezávány, můžeme získat kvalitní proutí pro košíkářské účely cílené pěstování vrbového proutí na prutníku (vrbovna) – tímto způsobem je možné osazovat hospodářsky méně kvalitní pozemky, nebo pozemky zaplavované vodou voda na pozemku však nesmí dlouhodobě zůstat – proto se kopou odvodňovací kanálky Orobinec roste na okrajích rybníků a pomalu tekoucích řek je útočištěm a hnízdištěm vodních ptáků vodním plochám dává charakteristický ráz (jihočeské rybníky) Obilí pro pletařské účely především žito nutná je ruční sklizeň, protože potřebujeme dlouhá stébla (kombajn by je posekal) pěstuje se cíleně pro zrno (mouka, pečivo) pole obilí je významný krajinný prvek Kukuřice domácí materál (protože se u nás pěstuje) dovezena z Jižní Ameriky pole kukuřice – vysoká plodina zemědělství: zrno, siláž sušené vazby – floristika přírodní pletivo: kukuřičné šustí Sazenice vrby Vrba může mít formu: keřovou (prutník, volně rostoucí podél vodních toků) stromovou (volně rostoucí) Anatomie a morfologie rostlin je podoborem botaniky anatomie – vnitřní struktura rostlinných orgánů morfologie – vnější (celková) stavba řadí rostliny mezi jednotlivé druhy, zařazují je do odlišných kategorií studují funkci a evoluční vztahy Rostlinné orgány vegetativní orgány – slouží rostlině k jejímu růstu, nikoliv pohlavnímu rozmnožování kořen stonek – prut list generativní orgány – slouží rostlině k pohlavnímu rozmnožování, obecně pro vznik další generace rostlin květ plod Zařazení vrby Říše – rostlinná Kmen, oddělení – krytosemenné Třída – dvouděložné Řád – vrbotvaré Čeleď – Vrbovité (Salicaceae) Rod – Vrba (Salix) Druh – vrba košařská (Salix viminalis), vrba bílá (Salix alba) Proutí větvené větvení proutí může být dáno druhem vrby (některé druhy k tomu mají sklon) – nehodí se k pletení větví se proutí na okrajích prutníku aby se zabránilo větvení proutí – vysazuje se vrba na prutníku hustě pokud máme na prutníku keř, který má k větvení sklony – NEPOUŽÍVÁME k množení Proutí hákovité vzniká při poškození špičky prutu z nepoškozeného pupenu pod ulomenou špičkou prutu vyraší nový boční proutek důvody: spálení špiček proutí jarním mrazíkem, ožrání špiček proutí zvěří, krupobití (polámání tenčí špičky prutu) není vhodné pro pletení Květenství vrby jehnědovité květenství plod: tobolka, semena se rozšiřují větrem samičí květ: “ kočičky “ samčí: “ jehnědy “ kvete časně zjara, často ještě v zimě – první potrava pro včely zpravidla nejdříve květ, pak teprve raší listí Keřová forma vrby proutí větvené proutí hákovité květenství vrby proutí kvalitní proutí zakrnělé hlava – babka kořeny povrchové sázenka – řízek kořeny hloubkové Keřová forma vrby /album/kerova-forma-vrby/vrba1-jpg2/ /album/kerova-forma-vrby/vrba2-jpg2/ /album/kerova-forma-vrby/p1000241-jpg/ 1 2 Vrba – základní košíkářský materiál vrby rostou v mírném a chladném pásmu, vyskytují se však i za polárním kruhem a v subtropech vrba roste převážně v nížinách (lužní les), ale najdeme ji i v horských oblastech má hodně druhů a forem, které vznikly křížením určování vrb je nesnadné, směrodatné jsou tvar listů (palisty) a květenství základním materiálem pro výrobu košíků a košíkářských výrobků je vrbové proutí pěstované kulturně v prutnících (vrbovnách) vrbové kultury bývají zakládány na vlhčích pozemcích pro svou vodomilnou povahu Botanické dělení rostliny: Část nepohlavní – vegetativní – slouží rostlině k růstu kořen osa – prut, kmen listy Část pohlavní – generativní – slouží k rozmnožování květy Orgány vegetativní Kořen upevňuje a udržuje rostlinu v půdě vyživuje rostlinu sáním živných roztoků z půdy při pěstování vrb je tvořen obvykle vegetativní částí rostliny – řízku (sázenky ustřihnuté ze střední části vhodného prutu) od hlavího kořene (vzniklého sázenkou) dále rostou postranní kořeny do všech stran a tvoří kořenový systém vrby hlavní kořeny slouží jako upevňovací a udržovací, v nepžíznivém období zásobárna živin, vlásečnicové kořeny přijímají z půdy rozpuštěné minerální látky, které jsou rozváděny do celého těla rostliny největší vliv na utváření kořenového systému má volba půdy a ošetření prutníku Prut je jednoletý výhon, který vyrůstá z babky, trvale dorůstá, tvoří mírný oblouk nejvyššího stupně vývoje dosahuje v červnu, v září růst ustává a proutí vyzrává po obvodu prutu jsou listy, v úžlabích listů očka – pupeny barva kůry prutů závisí na druhu vrby a podmínkách růstu (na sluneční straně může být prut jinak vybarvený, než na straně odvrácené od slunce) prut má tvar kuželovitého válce, vyrůstá od spodu (paty prutu, kořene) k vrcholu, kde dorůstá a zužuje se Větvení proutí jedná se o postranní větvičky, které vyrůstají z úžlabí listů větvený prut je slabší než hlavní prut – není vhodný pro pletení Listy vyrůstají od špičky středem listu prochází hlavní nerv, ze ktrého se rozbíhají postranní nervy spodní část listu přechází v řapík, u vrb je většinou krátký v listech probíhají veškeré životní pochody potřebné pro růst palisty – důležitý rozlišovací znak Část pohlavní – reprodukční Květenství lidově zvané jehnědy, kočičky kvetou brzy z jara, rané odrůdy kvetou před rašením listů, pozdější odrůdy mají květ zároveň s rašením listů vrba kvete většinou v březnu, nebo dubnu rozeznáváme květy prašníkové – samčí (obsahují tyčinky s prašníky) a květy samičí – pestíkové dvoudomá rostlina – na jedné rostlině jsou jen květy samčí a na druhé rostlině jen květy samičí, opylování – hmyz Někteří škůdci (viry, roztoči, houby) způsobují změnu pohlaví a tak můžeme výjimečně pozorovat prašníkové i pestíkové květy na jedné vrbě vrbové semeno je velmi drobné, přelétává i na velkou vzdálenost, klíčí na vlhké zemi, klíčivost: 7 dnů proto se při zakládání prutníku používá vegetativní množení řízků Kontrolní otázky Co jsou vegetativní orgány košíkářské vrby? Vegetativní orgány slouží rostlině k vlastnímu růstu, nikoliv pohlavnímu rozmnožování. K čemu je důležitý kořen vrby? Kde rostou vrby? Kde se většinou zakládají vrbové kultury? Jakou funkci mají listy vrby? Co je důležité k určování vrb? Co víš o vrbovém prutu? Kdy dosahuje prut nejvyššího stupně vývoje? Proč dochází k nežádoucímu větvení košíkářských vrb? Co je květenství vrby, jaký má význam? vegetativní orgány.docx (11,3 kB) Druhy košíkářských vrb Kvalita výchozího materiálu (proutí) rozhoduje: způsobu práce vzhledu výrobku různých možnostech zpracování Základním materiálem v našich podmínkách je vrbový prut. V košíkářské práci klademe velký důraz na použití kvalitního materiálu. Vzhled výrobku ovlivňuje: druh proutí kvalita proutí (daná podmínkami růstu) předběžná úprava proutí Z botanického hlediska tvoří vrba botanický rod: Salix, má různé druhy, odrůdy, typy. Roste v mírném a studeném klimatickém pásmu, povětšině v nížinách podél vodních toků a na jiných vlhkých místech. Formy růstu: keřovitá forma (keřovitý vzrůst, jako keř se vrba pěstuje na prutníku) stromová forma (roste jako strom) Ne všechny druhy jsou vhodné ke košíkářskému zpracování, mnohé mají křehké a lámavé pruty, mnohým se pruty rozvětvují (je pro košíkářskou práci nevyhovující). Důvody šlechtění košíkářských vrb Košíkářství neřemeslné nevyučený košíkář plete užitkové, hospodářské koše z neloupaného proutí pro sebe a sousedy užívají proutí z divoce rostoucích vrb z okolí svého bydliště vycházel při výběru proutí a vlastní práci ze svých zkušeností Při pravidelném seřezávání volně rostoucích vrb může časem košíkář získat proutí poměrně dobré kvality, které pro zhotovení užitkových košů zcela postačuje. Využívá se dodnes. Ve vyšších polohách se používalo na užitkové koše jiných materiálů (např. loubků ze dřeva). Košíkářství řemeslné košíkář se práci se věnuje intenzivně, celoročně vyškolení, vyučení větší spotřeba materiálu, přestávají stačit volně rostoucí vrby, protí se cíleně vysazuje (zakládání prutníků) proutí si sám pěstuje nebo kupuje od zemědělců (využití mokrých, nebo zaplavovaných pozemků) dochází ke šlechtění vrb postupně vznikají znalosti o pěstování košíkářské vrby, zakládání a ošetřování prutníků, pěstování a sklizni vrbového proutí I dnes pochopitelně platí, že je dobré mít proutí z vlastní sklizně, materiál je zajištěn levněji než kupovaný. Druhy proutí od konce 19. stol. se pěstují určité druhy vrby k výběru vhodných druhů se dospělo na základě zkušeností s pěstováním a používáním různých druhů proutí konečný výběr druhů pro určitý prutník závisí na: kvalitě půdy, výškové poloze pozemku košíkář se snažil pěstovat více druhů proutí (pro různé zpracovatelské účely – loupání, štípání) Kontrolní otázky Které dva druhy vrb jsou v košíkářství nejžádanější? V košíkářství se užívá: (Vrba mlátička, Vrba konopina, Vrba zelená) V košíkářství se neužívá: (Vrba nahnědlá, Vrba americká, Vrba trojmužná) Vyjmenuj další košíkářské materiály vhodné pro pletení: Co je základním košíkářským materiálem v našich podmínkách? Jak může košíkář získat proutí poměrně dobré kvality? Charakterizuj neřemeslné košíkářství: Charakterizuj řemeslné košíkářství: Co mělo vliv na šlechtění a pěstování košíkářské vrby? Ze Severní Ameriky byla dovezena (Vrba severoamerická, Vrba Rooseveltova, Vrba americká) druhy vrb.docx (13,2 kB) Vrba na zahradě Správně pěstovaná vrba je pěkný strom (keř), který na pozemku působí dekorativně Pěstování vrby je možné na prutníku (vrbovně) – pěstujeme proutí pro užitek (proutí je určeno k dalšímu zpracování) Vrba se vysazuje na březích potoků, kde zpevňuje břehy svými kořeny Pěstování vrby pro okrasu i jako užitný a zdobný prvek na zahradě Materiál na sázení snadno získáme přímo z vrby od pěstitele Rychle roste a proutky se dají využít na pletení i výzdobu interiéru Na pozemku můžeme vrbu pěstovat ve stromové i keřové formě Pro ozdobu i užitek mohou vzniknout živé a suché stavby z vrbového proutí Suché stavby z vrbového proutí Lze zhotovit z loupaného i neloupaného proutí, jednoznačně se uplatňuje proutí neloupané (cena) Vrbová opora pro popínavé rostliny slouží zároveň jako ozdoba zahrady Plot Oddělení jednotlivých částí pozemku Ploty různých velikostí Ohraničení záhonků Suché altánky Různé tvary Zastíněni místa k posezení Obloukové stavby tunely branky, vchody na pozemek zastínění lavičky opora pro pnoucí rostliny Volné stavby Okrasný prvek na zahradě Živé stavby z vrbového proutí Živé konstrukce mohou být vystavěny v kteroukoliv roční dobu. Práce s proutky i péče o ně se však podle ročního období liší. Od prosince do března je možné sázet předem nezakořeněné proutky Od května do října je však nutné nechat proutky nejprve zakořenit, sázet je do předem vykopané brázdy a denně zalévat po několik dalších měsíců. Altánky Kruhovitý tvar (iglů), kuželovitý tvar (týpí), hranaté Slouží k vytvoření soukromého prostoru (neformálního posezení) Pokud chcete maximálně využít stín, který stavby nabízejí, doporučuje se situování stavby směrem k severu. Oblouky Průchozí typ stavby Oživení vstupu na zahradu, případně náhrada Tunely Průchozí delší stavba (dětské hry, různá délka, výška) dětských hřiště, zahrada, park Ploty Slouží k oddělení jednotlivých částí pozemku Lze kombinovat se suchou stavbou Oživení pozemku (zahrady) Volné stavby Volné proplétání prutů Slouží jako okrasný prvek Více zde: https://mikuskova.webnode.cz/materialy/photogallerycbm_885249/3/