Naučná literatura

Ne všechny naučné publikace lze převádět do zvukového formátu. Zejména u technických publikací s grafy a obrázky je to téměř nemožné. Přesto některá naučná díla publikujeme. 

Učebnice ve zvukovém formátu se používají při vzdělávání např. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Ale i u zdravých lidí, např. při výuce jazyků.

Telemedicína
Nebezpečný svět kalorií
Košíkářství

Napsat komentář